ПРАВЕДНИЦИ


„Праведници меѓу народите“ (Righteous Among the Nations) е термин кој го користи државата Израел за да ги опише не-Евреите кои ги ризикуваа своите животи за да спасат Евреи во холокаустот.
Кога беше основан Јад Вашем во 1953 година, една од неговите задачи беше да им оддаде почит на „Праведниците меѓу народите“. Од 1963 година, специјална комисија предводена од Врховниот суд на Израел е одговорна за доделување на признанието според утврдени критериуми.
На праведниците им беше доделен медал, диплома за чест и привилегија да го постават своето име на ѕидот на честа во градината на праведните во Јад Вашем во Ерусалим. Наградите за животна стража им беа врачени на најблиските роднини на церемонија во Израел или во нивните земји на престој. Вкупно 51 земја, со над 10,000 автентични приказни за спасување можат да се најдат во Јад Вашем. До јуни 2017 година, беа наградени вкупно 26.513 лица. Политиката на Јад Вашем е да ја продолжи програмата за прием колку што е потребно. Примателите на признанието кои избираат да живеат во Израел имаат право на пензија еднаква на просечната национална плата и бесплатно здравствено осигурување, како и домашна помош и медицинска нега.
Најмалку 130 праведници избрале да се населат во Израел. Тие добија државјанство и имаат право на специјална пензија. Некои од нив се населиле во Палестина под британската власт, пред воспоставувањето на Израел непосредно по завршувањето на Втората светска војна, додека другите дојдоа подоцна. Оние што дојдоа порано, зборуваат течно хебрејски и се интегрирани во израелското општество.
Република Северна Македонија е една од земјите кои се запишани на списокот на праведници. Вкупно 10 имиња имаат свое место на Почесниот ѕид на праведниците во Јад Вашем.
Стојан-Богоја Силјановски ги спаси Адела Фараџи, Естреја Овадија, Роза Камхи, Жамила Колономос и Естреја Леви од Битола
Д-р Тодор и Пандора Хаџи - Митков и Трајко и Драгица Рибарев го спасија семејството Франсис од Скопје
Д-р Смилјан Фрањо Чекада ги спаси Шаул Л. Гатењо, Алберто Мусафи и Ерика Вајнгрубер
Борис и Васка Алтипармак ги спасија Соломон Садикарио- Мо и неговиот брат Самуел Садикарио, Алберт Русо и Алберт Касорла
Александар и Блага Тодорови ја спасија Бенвенита Бехар (Бети) Тити

Секоја помош од Ваша страна е повеќе од добредојдена.

Донирајте за да продолжиме со успешната работа и едукација

MK EN